2017

There are no translations available.

Informace o mimořádné události

Dne 8. srpna 2017 v podvečerních hodinách prováděli dodavatelé opravy na zařízení odsíření teplárny v Plané nad Lužnicí v rámci plánované letní odstávky. Během oprav došlo k požáru, který poškodil odsiřovací zařízení, komín a střechu sousední budovy na území teplárny.

Během mimořádné události nedošlo k žádným škodám na zdraví zaměstnanců teplárny ani zaměstnanců společností, které prováděly opravy. Nebylo ohroženo ani zdraví občanů v okolních obcích. Příčiny události i rozsah škod jsou předmětem šetření, které provádí na místě složky IZS i krizový štáb teplárny.

Teplárna v Plané nad Lužnicí je i přes mimořádnou událost v chodu a zásobuje své odběratele v souladu s uzavřenými smlouvami.

Rádi bychom se omluvili občanům Plané a Sezimova Ústí za dočasná omezení způsobená uzavřením sousední komunikace, která spojuje obě města. K obnovení provozu dojde co nejdříve, jak to bude možné.

May 2017logoeuampo

In May 2017 the Ministry of Industry and Trade issued the Decision on Provision of Subsidy within the operating programme Enterprise and Innovation for Competitiveness in relation to project Thermal Insulation of the office building in C-Energy Planá s.r.o.  This project includes replacement of windows and entrance doors in the office building and the adjoining 6kV substation. Walls and roof of the office building will also be thermally insulated. The project will result in a significantly more economical and ecological operation of this part of the plant. Concurrently, the interiors of the office building are being refurbished.

April 201796

On Friday 21st April 2017 representatives of C-Energy Planá participated in the 1st year of the Earth Day. Entities whose activities are somehow related to ecology introduced themselves at this event. At the C-Energy stall children could see a functioning model of a steam power plant, fill in a quiz focused on the use of electricity and heat and if they answered correctly, they got a tasty gingerbread.More images in Photogallery.

 

 

 

98

We have changed our namelet02

Since mid-February 2017 the company which operates the heating plant in Planá nad Lužnicí has a different name. The company´s management has decided to change the name so that it would better describe the location of the plant. The new name is C-Energy Planá s.r.o.  All other identification and contact data remain the same. 

February 201792742

In January 2017 the Ministry of Industry and Trade issued the Decision on Provision of Subsidy within the operating programme Enterprise and Innovation for Competitiveness in relation to project Thermal Insulation of the LOKO building in C-Energy Bohemia s.r.o.  Heat offtake in the building has been much lower thanks to the heat cladding of walls as well as the roof of the building and replacement of doors and windows. 

mpo a eu