2017

Přejmenovali jsme selet02

Od poloviny února 2017 se společnost provozující plánskou teplárnu již nejmenuje C-Energy Bohemia s.r.o. Vedení společnosti se rozhodlo pro název, který přesněji určuje místo, kde firma působí. Nový název společnosti je C-Energy Planá s.r.o.

IČO, DIČ, adresa ani žádné další identifikační údaje se nemění. Stejně tak zůstávají stejné e-mailové adresy a telefonní čísla. 

Únor 201792742

V lednu 2017 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na podporu projektu Snížení energetické náročnosti budovy LOKO ve společnosti C-Energy Bohemia s.r.o. Díky zateplení pláště i střechy a výměně oken a dveří v budově, která nyní slouží jako zázemí technickým pracovníkům společnosti, je nyní její provoz významně úspornější. 

mpo a eu