Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

teplarna-exterier

Informace o mimořádné události

Dne 8. srpna 2017 v podvečerních hodinách prováděli dodavatelé opravy na zařízení odsíření teplárny v Plané nad Lužnicí v rámci plánované letní odstávky. Během oprav došlo k požáru, který poškodil odsiřovací zařízení, komín a střechu sousední budovy na území teplárny.

Během mimořádné události nedošlo k žádným škodám na zdraví zaměstnanců teplárny ani zaměstnanců společností, které prováděly opravy. Nebylo ohroženo ani zdraví občanů v okolních obcích. Příčiny události i rozsah škod jsou předmětem šetření, které provádí na místě složky IZS i krizový štáb teplárny.

Teplárna v Plané nad Lužnicí je i přes mimořádnou událost v chodu a zásobuje své odběratele v souladu s uzavřenými smlouvami.

Rádi bychom se omluvili občanům Plané a Sezimova Ústí za dočasná omezení způsobená uzavřením sousední komunikace, která spojuje obě města. K obnovení provozu dojde co nejdříve, jak to bude možné.

 

 

 

 

C-Energy

C-Energy - Energie pro budoucnost a stabilitu

C-Energy je spolehlivým a renomovaným výrobcem a dodavatelem energií. Klíčovým aktivem společnosti je teplárna v Plané nad Lužnicí s instalovaným výkonem 46 MW a roční dodávkou tepla přesahující 500 tisíc GJ.

C-Energy je rovněž aktivním investorem do výstavby nových vysoce účinných energetických zdrojů, které zajišťují část nebo veškeré dodávky elektřiny a tepla převážně pro industriální klienty, ale i municipality a obyvatelstvo.

C-Energy

Společnost Carpaterra Capital Partners je nezávislým privátním investorem a poradcem zaměřeným na region střední a jihovýchodní Evropy.

Carpaterra se soustřeďuje na investice do zdrojů udržitelné energie a realit. Investiční strategií Carpaterry je vytváření hodnoty prostřednitcvím přímého řízení firem, konsolidací, restrukturalizací a revitalizací problematických aktiv. Carpaterra je investor s dlouhodobým investičním horizontem.

CARPATERRA CAPITAL PARTNERS je konečným vlastníkem společností C-Energy a C-Energy Planá s.r.o.

C-Energy Planá s. r. o.

momentálně nabízí pracovní místa pro 

operátora provozu (elektro)

Teplárna Planá

Teplárna Planá nad Lužnicí společnosti C-Energy Planá s.r.o. je strategickým dodavatelem tepla, elektrické energie a chlazené vody pro místní podniky i obyvatele města Sezimovo Ústí. Zaměstnává cca 80 pracovníků. 

V současné době probíhá modernizace výrobních technologií s cílem zvýšit účinnost a pružnost instalované kapacity i zlepšit vliv na životní prostředí. Celkový současný instalovaný elektrický výkon teplárny Planá je 82 MW, dodávky tepla přesahují 500 tisíc GJ za rok.

Teplárna Planá - kontakt

C-Energy Planá s.r.o.
Průmyslová 748
391 02  Planá nad Lužnicí

Centrální telefonní číslo: +420 380 071 800
Fax: +420 380 071 802 
e-mail: info@c-energy.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10103

IČ: 25106481, DIČ: CZ25106481