Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

teplarna-exterier

Listopad 2016

ZMĚNY V AREÁLU C-ENERGY BOHEMIA

Po projektech rozsáhlé výstavby a instalace nových zařízení přišel na řadu projekt demoliční.  Staré, nepoužívané chladící věže už jsou téměř zbourané – jejich odstranění výrazně změní panorama plánské teplárny.  Podívejte se do naší FOTOGALERIE na fotografie z průběhu bourání starých chladících věží.

V současné době probíhá stěhování materiálu ze starého plechového skladu do obnovených prostor v garáži lokotraktorů; nicméně novou vrátnici a vjezd do areálu se společnosti C-Energy Bohemia rozhodla začít používat až na jaře 2017.  Do léta 2017 dostane nový zateplený plášť také administrativní budova teplárny.

Nová výrobní zařízení jsou v provozu a dodávají teplo a elektřinu zákazníkům; společnost C-Energy Bohemia s.r.o. ale pokračuje v drobnějších investičních projektech a modernizuje a upravuje související technologická zařízení,  která nebyla součástí hlavního projektu Ekologizace teplárny.

 

OCENĚNÍ

V úterý 22. 11. 2016 byly v Betlémské kapli slavnostně předány tituly a další ocenění vítězům 14. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace roku 2015. Několik ocenění převzal z rukou vypisovatelů soutěže a zástupců ministerstev také jednatel společnosti C-Energy Bohemia s.r.o., pan Ivo Nejdl.

TITUL ČEEP 2015, v kategorii B STAVBY  udělila porota projektu Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí  za vybudování vysoce variabilního zdroje, který umožňuje souběžnou výrobu elektřiny a tepla z různých paliv, poskytování podpůrných služeb provozovateli přenosové soustavy a zároveň udržení dlouhodobě příznivé ceny tepla nejenom pro významné společnosti v okolí, ale i obyvatele přilehlého města.

Kromě titulu ČEEP udělilo společnosti C-Energy Bohemia cenu také Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky za modernizaci teplárny Planá nad Lužnicí, která významně zvýšila účinnost zdroje při současném zásadním snížení emisí škodlivých látek do ovzduší. A dále za první úspěšnou realizaci využití tepla ze spalin plynových motorů na výrobu páry v ČR.  Další cenu udělila  ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) za komplexní modernizaci teplárny Planá nad Lužnicí. Tisková zpráva z této akce ZDE.

C-Energy

C-Energy - Energie pro budoucnost a stabilitu

C-Energy je spolehlivým a renomovaným výrobcem a dodavatelem energií. Klíčovým aktivem společnosti je teplárna v Plané nad Lužnicí s instalovaným výkonem 46 MW a roční dodávkou tepla přesahující 500 tisíc GJ.

C-Energy je rovněž aktivním investorem do výstavby nových vysoce účinných energetických zdrojů, které zajišťují část nebo veškeré dodávky elektřiny a tepla převážně pro industriální klienty, ale i municipality a obyvatelstvo.

C-Energy

Společnost Carpaterra Capital Partners je nezávislým privátním investorem a poradcem zaměřeným na region střední a jihovýchodní Evropy.

Carpaterra se soustřeďuje na investice do zdrojů udržitelné energie a realit. Investiční strategií Carpaterry je vytváření hodnoty prostřednitcvím přímého řízení firem, konsolidací, restrukturalizací a revitalizací problematických aktiv. Carpaterra je investor s dlouhodobým investičním horizontem.

CARPATERRA CAPITAL PARTNERS je konečným vlastníkem společností C-Energy a C-Energy Bohemia s.r.o.

C-Energy Bohemia s. r. o.

momentálně nabízí pracovní místa pro 

operátora energetických zařízení

elektromechanika údržby

a elektromechanika absolventa

Teplárna Planá

Teplárna Planá nad Lužnicí společnosti C-Energy Bohemia s.r.o. je strategickým dodavatelem tepla, elektrické energie a chlazené vody pro místní podniky i obyvatele města Sezimovo Ústí. Zaměstnává cca 80 pracovníků. 

V současné době probíhá modernizace výrobních technologií s cílem zvýšit účinnost a pružnost instalované kapacity i zlepšit vliv na životní prostředí. Celkový současný instalovaný elektrický výkon teplárny Planá je 82 MW, dodávky tepla přesahují 500 tisíc GJ za rok.

Teplárna Planá - kontakt

C-Energy Bohemia s.r.o.
Průmyslová 748
391 02  Planá nad Lužnicí

Centrální telefonní číslo: +420 380 071 800
Fax: +420 380 071 802 
e-mail: info@c-energy.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10103

IČ: 25106481, DIČ: CZ25106481